Cách tạo nick chat?

Follow
 • Follow publicly
 • Follow privately
 • Unfollow
Best Answer
 • nmt answered 7 years ago
Bạn có thể vào yahoo! messenger có nghĩa là yahoo chat đó k phải yahoo !messenger trên web đâu,ngay ở bên dưới có phần ghi là "Get a new Yahoo! ID",bạn vào đấy và làm theo hướng dẫn nhé,hoặc có thể vào http://mail.yahoo.com de tao tài khỏan mới .Chúc bạn thành công.
 • Rate
 • Comment

Other Answers (1)

 • Mule answered 7 years ago
  vào trang http://mail.yahoo.com chọn sign up, làm theo hướng dẫn. Nếu cần tiếng việt thì thêm .vn ở cuối
  • Rate
  • Comment
 • Sign In 

  to add your answer

Who is following this question?

  %
  BEST ANSWERS
  Member since:
  Points: Points: Level
  Total answers:
  Points this week:
  Follow
   
  Unfollow
   
  Block
   
  Unblock