Anonymous
Anonymous asked in Society & CultureLanguages · 1 decade ago

PUNJABI/URDU/HINDIplease translate this to english?

aakh jadoo de lari tere naal

koi pochda we nahi o mera haal

tey huqa pani band gaya .........

tereyan odeekan sanoo maar suteyaaa...

nakhray ta tere sanoo yaar luteyaa..

ho sajna tereyan vichoreyaa to ae dil bar bar toteyaa...

dil sada sohna enoo saamb na tu tor

kerna hun milna saa to piyar yaar jo

asaan umran gunwayaean ney ae soda pehle war khat-e-ya

saday dil diyan peritan tere naal

saday dil diyan peritan tere naal

koi pochda we nahi o mera haal

tey huqa pani band gaya......

1 Answer

Relevance
  • 1 decade ago
    Best answer

    what language is this thing?

Still have questions? Get answers by asking now.